Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:00 Пон. - Пет.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

  Абонамент за бюлетин


  Новини   

  Стартира проект по обучение по чужди езици

  07/03/2018

   

  На 02.03.2018г. "АЛБЕНА" АД стартира проект „Предоставяне на обучение на заети лица в "Албена" АД по английски, руски, немски, френски и румънски език", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Основната цел на проекта е чрез предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" да се повиши адекватността на уменията и компетентностите на заетите в „Албена" АД лица съобразно актуалните нужди на бизнеса, което ще повиши способността им да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда.

  Основната дейност по проекта е  провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" на 120 служителя от "Албена" АД.

  Очакваните резултати по проекта са:

  •  Предоставено обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - английски, руски, френски, румънски и немски език.
  •  Повишаване конкурентоспособността и пригодността за трудова заетост на 120 заети лица в "Албена" АД.

  Обща стойност на проекта: 92 400 лв., от които 78 540 лв. европейско и 13 860 лв. национално съфинансиране.


  logo1 logo2   

   

   

   

   

   

  Проект № BG05M9OP001-1.021-0502-C01 „Предоставяне на обучение на заети лица в "Албена" АД по английски, руски, немски, френски и румънски език ",  се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Анкета

  Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
  Резултати
  http://www.ecoagro.bg/
  http://albena.bg/bg/pages/iso.html
  http://albena.bg/bg/pages/testimonials.html/