Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:30 Пон. - Съб.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

Абонамент за бюлетин


Покана за участие в търг

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

Tърговско дружество „ИДИС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103149776, с представител /включително и за провеждането на настоящия търг/ изпълнителния директор на дружеството (адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128, етаж 1, офис 117), обявява търг с тайно наддаване за Продажба на недвижим имот и кани всички заинтересовани лица за подаване на оферта.

Условията и изискванията на търга са описани в настоящата покана и тръжната документация.

 
1. Предмет на търга
Продажба на недвижим имот – Административна сграда, състояща се от сутерен, приземен етаж и 3 надземни етажа с общо РЗП 4882 кв.метра по НА, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”№128. Техническите параметри на сградата са посочени в документацията за провеждане на търга. Имотът се предлага свободен от тежести.

2. Начална тръжна цена
Началната цена на търга е 4 879 700 лева. Върху цената не се начислява ДДС.

3. Място на провеждане на търга и оглед
Оглед на имота може да бъде извършен от лицата закупили тръжна документация от 10.00 часа до 12.00 часа, всеки работен ден в присъствието на посочения представител в срок от публикуване на обявата до деня, предхождащ провеждането на търга – 29.05.2018 година.

Мястото на провеждане на търга е гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128, етаж 1, офис 117 на 30.05.2018 година от 10,00 часа.

4. Изисквания към кандидатите

До участие се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица, които могат да бъдат идентифицирани и внесли депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена.

5. Тръжна документация
Документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа от представителя в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128, етаж 1, офис 117 в срок от публикуване на обявата до деня, предхождащ провеждането на търга - 29.05.2018 година.

6. Определяне на Купувача
Определянето на Купувача ще се извърши въз основа на най – високата предложена цена.

7. Подаване на оферти
Офертата се подава на български език в запечатан непрозрачен плик в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга – 29.05.2018 година на адрес гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 128, етаж 1, офис 117.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 052 301831, GSM 087 999 0927; e-mail: idis@net-bg.net

8. Публикация на поканата.
Поканата се обявава на следния сайт: www.albena.bg и в следните вестници: в-к „Труд”, в-к „24 часа”, в-к „Варненски имоти“.Анкета

Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
Резултати