Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:30 Пон. - Съб.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

Абонамент за бюлетин


Политика по качеството и околната среда

Сертификат за качество - Албена
Политика по качеството и околната среда

Ръководството на "Албена"АД е ориентирано към своите клиенти, като се стреми да поддържа прозрачност на мисията, визията и целите, които са поставени. "Албена"АД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, съответстваща на изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015.

Ръководството на "Албена"АД осъзнава своята отговорност за поддържане и усъвършенстване на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, като необходимо условие за изпълнение на поставените Политика и цели по качеството и околната среда, а също и за просперитета на дружеството.

Декларираме че:

Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира настоящата Политика по качество и околната среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в дружеството;

Поема и носи персонална отговорност за периодичния преглед и актуализиране на настоящата Политика по качество и околна среда, с оглед на нейната адекватност и непрекъснато усъвършенстване;

Определя механизмите за поставянето и формулирането на общи и конкретни цели по качеството и околната среда в дружеството, както и контролът, прегледът и оценката на постигнатите резултати от поставените цели за непрекъснато подобряване ефикасността и ефективността на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда;

Поема ангажимента и носи отговорността за спазване на изискванията на всички нормативни и други документи, приети от Дружеството за изпълнение в процеса на производство и предлагане на атрактивни туристически продукти и услуги, екологично чиста плажна ивица и обекти под наем отговарящи на изискванията на клиентите;

Подбира своите доставчици при стриктно спазване на предварително заложените критерии за безопасност, екологичност и качество и се стремим да изграждаме трайни партньорски взаимоотношения с тях;

Има задължението за идентифицирането на всички процеси в дружеството и потвърждаваме, че те протичат при контролирани условия;

Обявява, че основен приоритет за дружеството са неговите клиенти, заедно с всички заинтересовани страни, затова следим непрекъснато тяхната удовлетвореност и е създало механизми за взаимноизгодни отношения с тях;

Осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по качество и чрез ефикасни механизми на непрекъснат контрол следи тяхното изпълнение;

Насочва усилията си в следните направления за ефективното провеждане на политиката по качество и околна среда:

  • Ефективно да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно нуждите и потребностите на клиентите и дружеството, подходящо и системно обучение за повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд;
  • Непрекъснато повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги, чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на дружеството. Провеждане на гъвкава и съвременна маркетингова политика.


Изпълнителен директор на "Албена"АД:

             (Красимир Станев)
Анкета

Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
Резултати
http://albena.bg/bg/pages/albena-sport-calendar.html