Albena contacts+40 31 6300 524 (tarif normal) 8:30-17:30

Cautare hoteluri

hotel
sosire
plecare
1 camera -- nopti
adulti
peste 12 ani
copii
intre 2 si 12 ani

Aboneaza-te pentru newsletter


Rezervaţia Naturală Baltata

Deosebit de interesantă este rezervaţia naturală "Baltata”, situată pe valea râului Batov, pe o suprafaţă de 183, 2 ha.

Combinaţia favorabilă între relieful şi microclimatul specific – mult soare din luna mai până în luna octombrie, razele ultraviolete cu o acţiune biologică sănătoasă, aerul bogat în iod, brom şi flor, marea caldă, mediul curat ecologic – toate acestea reprezintă premizele pentru o vacanţă liniştită şi sănătoasă.

Politica ecologică a staţiunii este orientată spre o activitate sistematică pentru protecţia mediului înconjurător. În mod regulat sunt efectuate cercetări complexe privind puritatea parametrilor principali ale naturii, conform standardelor Uniunii Europene.

Albena este singura staţiune din Bulgaria, care dispune de propria sa staţie pentru cercetarea climatului, dotată cu aparatură tehnică de măsurat şi urmărit durata luminii şi a căldurii solare, eficienţa biologică a razelor ultraviolete în combinaţia soare – aer / se măsoară cu ajutorul unui SOLAR – UV – Biometer /, temperatura şi umiditatea aerului, cantitatea şi tipul de nori şi precipitaţii, direcţia şi viteza vântului, temperatura apei din mare.

Flora: Pădurile Rezervaţiei întreţinute sunt fie numai din frasin, fie mixte, în care predomină lăstărişul de frasin (Fraxinus oxycarpa). Vârsta medie a pădurilor este 60 de ani.

În rezervaţia întreţinută "Baltata” şi în Zona ei de tampon există în total 263 de specii de plante superioare, împărţite în 184 de genuri şi 62 de familii.

Speciile vegetale, subspeciile şi genurile vegetale cu rol protector pentru natură, care sunt cuprinse în teritoriul Rezervaţiei "Baltata” şi în Zona ei de tampon, sunt în total 28. Din ele 16 sunt incluse în Cartea roşie a Bulgariei şi în unele convenţii internaţionale, din care Bulgaria face parte. Acestea sunt lianele: eriploca graeca L., vitis vinifera L. ssp. Sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi şi smilax excelsa L. În această grupă se află şi specia subendemică de frasin – fraxinus pallisiae Wilm. Foarte răspândit pe ambele teritorii este ghiocelul de baltă Leucojum aestivum L., cu o populaţie foarte densă şi într-o stare foarte bună.

Speciile endemice sunt 5, iar cele relicte – 7. Din cele 116 plante medicinale stabilite, 7 au statut de monument al naturii. Plantele de genul ferigii reprezintă 5% din familii. Ele sunt reprezentate de un singur gen: coada calului.

În zona rezervaţiei există şi 6 specii de lichene filiacee şi arborescente. Ciupercile (16 specii) au un rol important pentru funcţionarea ecosistemelor forestiere în procesul de descompunere şi mineralizare a fibrei lemnoase.

Fauna: Nevertebratele cuprind 337 de animale tereste şi acvatice – din care majoritatea se găsesc numai aici.

Ihtiofauna: În rezervaţia întreţinută sunt descoperite 16 specii de peşti. Dintre acestea 4 specii sunt incluse în Cartea roşie a Bulgariei, în categoria "Periclitaţi”: aterina şi zvârluga, doua specii de peşti tepoşi. Din celelalte specii de peşti cea mai numeroasă este babuşca (Rutilus rutilus).

Amfibii şi reptile: Specifice zonei sunt tritonul cu creastă, broasca râioasă verde, broasca lemnoasă şi marea broască de apă, şopârla verde, şopârla de perete, şarpele de sticlă, şarpele rău şi vipera. O atenţie deosebită ar trebui acordată ţestoasei cu coadă, care este vulnerabilă, deoarece trăieşte pe lângă şosele.

Avifauna: În Rezervaţia întreţinută şi în zona ei de tampon sunt cunoscute în total 183 de specii de păsări (din care 95 specii îşi fac cuibul în acest loc). Din ele 167 au statut de păsări protectoare ale naturii. Un interes deosebit îl prezintă bâtlanul alb şi bâtlanul ruginiu, barza neagră şi barza albă, cocorul cenuşiu, raţa cu capul verde, vulturul ţipător, ciocănitorile, piţigoii, privighetorile.

MamiferePe teritoriul rezervaţiei "Baltata” trăiesc 35 specii de mamifere – insectivore, lilieci, rozători, animale de pradă şi paricopitate. Cele mai întâlnite sunt ariciul, cârtiţa, liliacul, veveriţa, iepurele, şobolanul de apă, nutria, şacalul, vulpea. O atenţie prioritară se acordă vidrei.

Chestionar

Care este cel mai important criteriu când alegeţi un hotel în Albena?

Резултати
http://primorskoclub.bg
http://www.flamingotours.de/