Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:30 Пон. - Съб.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

  Абонамент за бюлетин


  Новини   

  Общо събрание на акционерите

  21/05/2019

  Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството на 22.06.2019 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ.

  Покана и дневен ред

  Обява

  Пълномощно образец за гласуване чрез пълномощник PDF

  Пълномощно образац за гласуване чрез пълномощник Word

  Регламент за провеждане

  Решение на съда за свикване

  Предложение за решение по:

  т1)

  - Годишен доклад

  - Годишен финансов отчет

  - ГФО счетоводна политика

  - Доклад на независимия одитор

  Консолидиран доклад

  т2)

  - Консолидиран годишен финансов отчет

  - Консолидиран годишен финансов отчет - приложения

  - Консолидиран одиторски доклад

  т3)

  т4)

  - Одиторски доклад

  т5)

  - Доклад ДВИ

  т6)

  - Междинен ФО - 30.04.2019

  т7)

  Независим член

  т8)

  - Доклад политика възнграждения

  т9)

  т10)

  Анкета

  Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?








  Резултати
  http://albena.bg/bg/pages/iso.html
  http://www.ecoagro.bg/
  http://albena.bg/bg/pages/testimonials.html/